Par Aizkraukli

Par Aizkraukli

Ir pagājuši vairāk nekā 800 gadi, kopš Aizkraukles vārds dokumentos pirmoreiz ir skanējis pasaulei, vairāk nekā 40 gadi, kopš Aizkraukle ieguvusi pilsētas statusu, un vairāk nekā pieci gadi, kopš Aizkraukle teritoriāli atguvusi savu vienotību.

Aizkraukles novada vēsture ir saistīta ar Daugavu - Latvijas likteņupi-, bet vēl vairāk - ar cilvēkiem-, kuri šeit dzīvo un strādā. Aizkraukles kā apdzīvotas vietas vēsture ir sena. Tās vārds minēts Indriķa hronikas (Heinrici Chronicon Livoniae) trešajā grāmatā par bīskapu Albertu, kas stāsta par notikumiem Baltijā 12.gs. beigās un 13.gs. pirmajos gadu desmitos. Aizkraukles pilsētā mīt 8635 iedzīvotāji un tās platība aizņem 1 183,4 ha.

Aizkraukles novada pašvaldības kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv Aizkraukles novada pašvaldības kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv

Informācija par vietām un apskates objekti