Par pilsētu

Aizkraukle

Aizkraukle

Aizkraukles pilsdrupas. 13.gs. sākumā Aizkraukle bija viens no lielākajiem Daugavas lībiešu centriem upes labajā krastā. Aizkraukles pilskalnā (blakus Ašķeres strautam) atradās koka pils, kuru apdzied Andreja Pumpura eposā "Lāčplēsis". Ap 1211. gadu pie Karikstes upes celta Aizkraukles mūra pils kā aizsargs pret leišu sirotājiem, kurā saimniekoja Zobenbrāļu ordeņa komturi. 1226. gadā to ieņēma Viesturs, taču nespēja tur ilgi noturēties. 1559. gadā Aizkraukle tika ieķīlāta poļiem, bet 1577. gadā to ieņēma krievi. Jau 1680. gadā no pils bija palikušas tikai drupas. Līdz mūsdienām saglabājusies tikai vienas sienas fragmenti un pamati. Pilsdrupas ir valsts nozīmes vēstures piemineklis.

Adrese: Aizkraukle, Aizkraukles novads
Mājas lapa: www.aizkraukle.lv
GPS koordinātes: 56.614168, 25.154829

Aizkraukles luterāņu baznīca ir republikas nozīmes arhitektūras piemineklis, kam novadā ir vēsturiska nozīme. 1613. gadā šajā vietā tika uzbūvēta koka baznīca, kas nopostīta. Vēlāk (1668. gadā) te uzbūvēja mūra baznīcu, bet pašreizējo izskatu tā ieguva laika posmā no 1896. gada līdz 1899. gadam, pēc arhitekta G. Krona projekta, atbilstoši tolaik modē esošās neogotikas tendencēm. Kopš 1988. gada notiek baznīcas atjaunošanas darbi, taču tai ir nepieciešams kapitālais remonts. Mūsdienās dievnamā darbojas Aizkraukles luteriskā draudze, kurā vēsturiski ietilpst Aizkraukles un Skrīveru pagasta luterticīgie. Baznīcā atrodas mākslas darbs - A. Annusa altārglezna "Kungs, palīdzi, mēs grimstam!"

Adrese: Aizkraukle, Aizkraukles novads
Tālrunis: 65197640
Mājas lapa: www.aizkraukle.lv
GPS koordinātes: 56.617143, 25.153885

Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs "Kalna Ziedi". Muzejs dibināts 1951. gadā Koknesē, bet kopš 1989. gada tas atrodas Aizkrauklē, "Kalna Ziedu" kultūrvēsturisko pieminekļu kompleksā. Mūsdienās viensētā darbojas četras no piecām autentiskām "Kalna Ziedu" būvēm. Par "Kalna Ziedu" izpēti un atjaunošanu muzejam piešķirts Eiropas Savienības karogs. Muzeja krājums tuvojas 80 tūkstošiem glabāšanas vienību. "Kalna Ziedu" Izstāžu namā apmeklētāji var iepazīties ar pastāvīgo ekspozīciju par novada vēsturi 20. gadsimtā "Viss paliek mūžībā", mainīgajām izstādēm, ekspozīcijām virtuālajā vidē, tematiskām izstādēm un mākslas darbu izstādēm. Tāpat muzejs aicina kāzu viesus un jaunās ģimenes fotografēties vēsturiskos interjeros.

Adrese: "Kalna Ziedi", Muzeja iela, Aizkraukle, Aizkraukles novads
Tālrunis: 65123351; 28305405
E-pasts: aizkrauklesmuzejs@inbox.lv
Mājas lapa: www.kalnaziedi.aizkraukle.lv
GPS koordinātes: 56.598817, 25.268414