Aizkrauklē šogad pabeigs divu skolu pievienošanu ģimnāzijai

Ilustratīvs foto/ Foto: Aizkraukle24.lv
Ilustratīvs foto/ Foto: Aizkraukle24.lv

Aizkraukles novada pašvaldība šogad plāno pabeigt Aizkraukles novada ģimnāzijas, Aizkraukles 1.vidusskolas un Aizkraukles pilsētas sākumskolas reorganizāciju, visas apvienojot ģimnāzijā.

Aizkraukles novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Agita Reisa-Nīlsena aģentūrai LETA apstiprināja, ka Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir saskaņojusi, ka līdz ar šā gada 1.septembri būs īstenota Aizkraukles novada ģimnāzijas reorganizācija, apvienojot to ar Aizkraukles 1.vidusskolu un Aizkraukles pilsētas sākumskolu.

Viņa skaidroja, ka saistībā ar šo ieceri 2013.gada 28.augustā ar Aizkraukles novada domes lēmumu tika izveidota darba grupa, kas izstrādāja priekšlikumus pilsētas vispārizglītojošo skolu tīkla optimizēšanai. Tas bijis nepieciešams, lai ilgtermiņā efektīvāk ieguldītu pašvaldības un valsts resursus kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, kā arī lai uzlabotu skolēnu drošību un veselību veicinošu vidi.

Darba grupa veica izpēti, izvērtēja lietderības apsvērumus un iesniedza domei priekšlikumus, kas bija par pamatu, lai izstrādātu Aizkraukles novada vispārizglītojošo skolu optimizācijas plānu.

No 2003.gada līdz 2013.gadam bija strauji samazinājies skolēnu skaits, kā rezultātā Aizkraukles 1.vidusskolā un Aizkraukles novada ģimnāzijā mācību telpas nav optimāli noslogotas. Aizkraukles novada ģimnāzijas telpās patlaban mācās 432 audzēkņi, to skaitā arī 125 Aizkraukles pilsētas sākumskolas audzēkņi. Aizkraukles 1.vidusskolā mācās 191 skolēns, lai gan tās ēka celta 300 skolēniem. Aizkraukles pilsētas sākumskolas telpās Rūpniecības ielā 10 mācās 222 skolēni, informēja Reisa-Nīlsena.

Viņa skaidroja, ka Aizkraukles pilsētas sākumskolas skolēni 20 gadus mācās nepiemērotā vidē - saskaņā ar teritorijas plānojumu rūpnieciskajā zonā, kura attīstās un paplašinās. Šī skola ir vienīgā novadā, kurā līdzekļus turpmākai attīstībai ieguldīt nav racionāli, jo atrodas skolai nepiemērotās telpās – mazas klašu un atpūtas telpas, slikta ventilācija, nepiemērots apgaismojums, praktiski nav sporta aktivitātēm piemērotas vides. Turpretim Aizkraukles novada ģimnāzijā ir plašs sporta komplekss ar stadionu, kas esošā skolēnu skaita dēļ netiek pietiekami noslogots.

"IZM ir izstrādājusi izglītības attīstības pamatnostādnes 2015.-2020.gadam, kurās paredzēts turpmākajos gados valstī veidot un atbalstīt reģionālas nozīmes vidusskolas. Aizkraukles novada pašvaldība ir ieinteresēta optimāli sakārtot skolu tīklu. Lai varētu pretendēt uz valsts piedāvāto atbalstu izglītības jomai, ir uzsākams reorganizācijas process, kura rezultātā pie Aizkraukles novada ģimnāzijas tiktu pievienota Aizkraukles 1.vidusskola un Aizkraukles pilsētas sākumskola. Atbilstoši Izglītības likuma 26.panta pirmās daļas nosacījumiem Aizkraukles novada ģimnāzijas nosaukumam vajadzētu būt - Aizkraukles novada vidusskola," skaidroja pašvaldības pārstāve.

Apvienošanas rezultātā izveidotā vidusskola pārņemšot Aizkraukles novada ģimnāzijas, Aizkraukles 1.vidusskolas un Aizkraukles pilsētas sākumskolas izglītojamos, pedagogu un tehnisko darbinieku darba līguma attiecības, mantu un finanšu līdzekļus. Vidusskola turpinās īstenot patlaban licencētās un akreditētās izglītības programmas. Pašreizējiem Aizkraukles 1.vidusskolas un Aizkraukles pilsētas sākumskolas direktoriem normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiks piedāvāts grozīt darba līgumu, skaidroja Reisa-Nīlsena.

Reorganizāciju paredzēts pabeigt līdz šā gada 31.augustam. Reorganizācijas rezultātā izglītības iestādes Aizkraukles 1.vidusskola un Aizkraukles pilsētas sākumskola izbeigs savu darbību un tiks izslēgtas no reģistra.

LETA jau ziņoja, ka jau 2014.gada 26.februārī Aizkraukles novada domes sēdē, spriežot par iecerēto pilsētas skolu reorganizāciju, deputāti nolēma, ka Aizkraukles pilsētas sākumskolas 5.-6.klase 2014./2015.mācību gadu sāks ģimnāzijas telpās.

Aizkraukles novada pašvaldības toreizējā sabiedrisko attiecību speciāliste Zanda Silaraupa aģentūru LETA informēja, ka domes sēdē pieņemts lēmums Aizkraukles pilsētas sākumskolas 5.-6.klasi no šā gada 1.septembra pārcelt uz Aizkraukles novada ģimnāzijas telpām Lāčplēša ielā 21.

Pirms lēmuma pieņemšanas domes deputāti izskatīja ziņojumu, kuru bija sagatavojusi Aizkraukles novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu attīstības stratēģijas izpētes darba grupa, kura vairāku mēnešu garumā pētīja situāciju 1.vidusskolā, novada ģimnāzijā un pilsētas sākumskolā, tikās ar iestāžu pedagogiem, skolēniem, vecākiem, lai izvērtētu apstākļus un varētu piedāvāt vislabākos risinājumus skolu reorganizācijai.

Rezultātā ir tapis Aizkraukles novada vispārizglītojošo iestāžu attīstības plāns, kurš trīs gadu laikā paredz veikt padziļinātu izpēti un īstenot pārmaiņas, lai jau 2017.gadā Aizkraukles pilsētas sākumskolas visi audzēkņi mācītos skolai atbilstošās telpās.

Pirms tam 19.februārī Finanšu komitejas sēdē domes deputāti turpināja izvērtēt iecerēto pilsētas skolu reorganizāciju, taču skaidra lēmumprojekta vēl nebija, un par to plānoja lemt novada domes sēdē. Finanšu komitejā tika izskatīti iespējamie reorganizācijas modeļi, kuru ieceres saistītas ar Aizkraukles pilsētas sākumskolu, Aizkraukles novada ģimnāziju un Aizkraukles 1.vidusskolu, kurā ir mazākumtautību skolēniem.

Pagājušā gada 18.decembrī Aizkrauklē notika vecāku kopsapulce par pilsētas skolu reorganizācijas iecerēm. Iedzīvotājiem pret skolu reorganizāciju joprojām ir daudz iebildumu, vecāku viedokļi nereti ir krasi atšķirīgi, bet krievu kopiena pauda gatavību rīkot mītiņu savu interešu aizstāvībai, taču no šīs ieceres vēlāk atteicās.

Iepriekš Aizkraukles krievu kopienai LAD bija iebildumi pret Aizkraukles 1.vidusskolas ar mazākumtautību programmu pārcelšanu vienā ēkā ar ģimnāziju.