Valsts nodos bez atlīdzības Neretas novada pašvaldības īpašumā zemi un trīs būves

Rīga, 6.jūn., LETA. Valsts nodos bez atlīdzības Neretas novada pašvaldības īpašumā zemi un trīs būves, paredz šodien valdībā pieņemtais lēmums.

Šobrīd nekustamais īpašums Neretā, Pētera Lodziņa ielā 12 ir ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā. Tas sastāv no zemes vienības nepilna hektāra platībā un trīs būvēm.

Nekustamais īpašums nav nepieciešams Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu funkciju nodrošināšanai. Nekustamais īpašums nav iznomāts.

Nekustamais īpašums ir nepieciešams Neretas novada pašvaldībai, sniegtu palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.