Valsts kontrole: Cenas par kapsētu izmantošanu Pļaviņu novadā neatbilst faktiskajām izmaksām

elgava, 7.febr., LETA. Pļaviņu novada pašvaldības noteiktās cenas par kapsētu izmantošanu neatbilst faktiskajām izmaksām, revīzijā secinājusi Valsts kontrole (VK).

Revīzijā noskaidrots, ka Pļaviņu novada pašvaldība ir izstrādājusi kapsētu jomu reglamentējošus saistošos noteikumus, kā arī definējusi maksas pakalpojumus un noteikusi to cenas, tomēr informācija pašvaldības tīmekļa vietnē ir nepilnīga un grūti atrodama. Un, lai gan 2016.gadā ir izstrādāta metodika izmaksu uzskaitei un pašizmaksas noteikšanai, tomēr pretēji metodikā noteiktajam pašvaldības definēto ar kapsētu izmantošanu saistīto maksas pakalpojumu izmaksu kalkulācija nav veikta. VK secinājusi, ka cenas ir noteiktas nevis atbilstoši to faktiskajām izmaksām, bet gan, ņemot vērā kaimiņu novados noteiktās pakalpojumu cenas un iedzīvotāju pirktspēju.

VK pārbaudes laikā pārliecinājusies, ka novadā ir izstrādāti pašvaldības pārziņā esošo kapsētu plāni, kuros attēloti veiktie apbedījumi, tomēr plāni nav topogrāfiski precīzi, kas neļauj ātri atrast konkrētu kapavietu. Turklāt kapsētu plāni nav digitalizēti, tādējādi nav nodrošināta informācijas par apbedījumiem un apbedītajiem publicitāte.

Lai gan visās kapsētās novadā tiek kārtotas kapu grāmatas, saistošie noteikumi neparedz reģistrējamo datu apjomu, līdz ar to katrā kapsētā tiek reģistrēta atšķirīga informācija par apbedīto. Ņemot vērā minēto, iedzīvotājiem var rasties problēmas, meklējot informāciju par senāk mirušiem tuviniekiem un viņu apbedījumu vietām, uzskata VK.

Tāpat revīzijas laikā fiksēts, ka ne visi kapsētu labiekārtošanas darbi notiek strikti saskaņā ar attīstības plānošanas dokumentos izvirzītajām prioritātēm, bet gan saskaņā ar kārtējā gada budžeta iespējām, tādējādi netiek nodrošināta sasaiste starp attīstības plānošanu un budžetu. Turklāt nav noteikti konkrēti un izmērāmi veicamo darbību rezultāta rādītāji un to salīdzināmas vērtības, kas neļauj pārliecināties par veikto darbību atbilstību iedzīvotāju prioritārajām vajadzībām.

Pļaviņu novada pašvaldība savā skaidrojumā VK atzīst, ka revīzijas ziņojumā konstatētais un atspoguļotais pilnībā atbilst reālai situācijai. Pašvaldība sola aktualizēt jautājumu par kapu izmantošanas cenu izvērtēšanu atbilstoši izmaksām un normatīvajiem aktiem, kā arī izstrādāt vienotu sniegto maksas pakalpojumu uzskaites kārtību Pļaviņu novada kapsētās un veikt citas darbības atbilstoši VK ieteikumiem.

Jau vēstīts, ka VK revīzijā secināts arī, ka pašvaldībās būtiski atšķiras kapavietu iegūšanas un nomas izmaksas - no trim eiro līdz pat 500 eiro.

VK secinājusi, ka pašvaldības nepilnīgi informē sabiedrību par kapavietu pieejamību un izmantošanu. Tāpat pašvaldībās ir noteiktas atšķirīgas kapavietas iegūšanas un apsaimniekošanas izmaksas.

Piemēram, jaunas kapavietas iegūšana var izmaksāt no trim eiro līdz pat vairāk nekā 500 eiro, bet gada "nomas" maksa variē no 1,42 eiro līdz 4,15 eiro. Dažkārt par kapavietas iegūšanu ir jāmaksā vairāk, nekā par apbedīšanu. VK secinājusi, ka bieži vien maksājumi ir saskaldīti daudzos dažādos maksājumos, lai gan varētu noteikt vienu skaidru maksājumu.