Skrīveru bibliotēkā veidos valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru

Rīga, 27.maijs, LETA. Skrīveru bibliotēkā tiks veidots valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), lēmusi Skrīveru novada dome.

Novada domes priekšsēdētājs Andris Zālītis ("Mēs Skrīveriem") domē skaidroja, ka valsts VPVKAC izveidei piešķir 10 000 eiro, vēl 500 eiro no valsts katru mēnesi tiek atvēlēti darbinieku algošanai. Viņš arī informēja, ka bibliotēkas telpas ir apsekotas un atzītas par piemērotām.

Domes sēdē paustas bažas par vides pieejamību bibliotēkas telpās, taču deputātiem skaidrots, ka centra apmeklētāji ar ierobežotām iespējām savu vizīti varēs pieteikt iepriekš, un tad tiks nodrošināts mobilais pacēlājs. Kā cita iespēja tiek izskatīta speciāla poga darbinieka izsaukšanai, un pakalpojumu varētu nodrošināt, izejot pie klienta.

Dome, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas aicinājumu, lēmusi izveidot VPVKAC, lai nodrošinātu iedzīvotājiem un uzņēmējiem iespēju pieteikt vienuviet noteiktus valsts institūciju pakalpojumus. VPVKAC atradīsies Andreja Upīša Skrīveru bibliotēkas telpās Andreja Upīša ielā 1.

Jau vēstīts, ka nesen netālā Kokneses novada dome lēmusi piešķirt līdzekļus VPVKAC izveidei Kokneses bibliotēkā. Vienoto klientu apkalpošanas centru plānots izvietot pašvaldības ēkas otrajā stāvā - Kokneses pagasta bibliotēkā 1905.gada ielā 7. Pašvaldībā uzskata, ka centra izveidošana uzlabos pašvaldības un valsts pakalpojumu pieejamību Kokneses novada un apkārtējo novadu pakalpojumu saņēmējiem.

Plānots, ka ne mazāk par 30% no VPVKAC izveides izmaksām un ne mazāk par 50% no centra uzturēšanas izmaksām Kokneses novada pašvaldība segs no saviem budžeta līdzekļiem finanšu vai kapitālieguldījumu veidā. Pārējās izmaksas tiks segtas no valsts dotācijas.