Pļaviņu novada pašvaldības izdevumi ieplānoti par 166 278 eiro lielāki par ieņēmumiem

Jelgava, 1.febr., LETA. Pļaviņu novada pašvaldības 2018.gada plānotie izdevumi šogad ir 5 334 978 eiro, kas ir par 166 278 eiro vairāk par 5 168 700 eiro ieņēmumiem, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā.

Līdzekļi paredzēti pašvaldības autonomo funkciju izpildei, infrastruktūras attīstībai un sākto projektu realizācijai. 2018.gadā plānots izstrādāt arī Pļaviņu novada teritorijas plānojumu 2019.-2030.gadam un Pļaviņu novada attīstības programmu 2019.-2030.gadam.

Par pašvaldības budžeta līdzekļiem paredzēts Vietalvas pagasta pārvaldes ēkas telpu remonts un sagatavošana Prūsas Vietalvas pagasta bibliotēkas pārcelšanai, Pļaviņu bērnu bibliotēkas telpu kosmētiskais remonts, novada kultūras centra kāpņu telpas un aktiertelpas remonts. Pašvaldības līdzekļi ieplānoti arī Pļaviņu Mākslas skolas pirmā stāva koridora un kāpņu telpu remontam.

Savukārt par aizņēmu līdzekļiem pašvaldība vēlas nomainīt žogu un nobruģēt stāvlaukumu pirmsskolas izglītības iestādē "Jumītis", izremontēt vairākus stāvus Pļaviņu novada ģimnāzijā, atjaunot parketu Pļaviņu novada ģimnāzijas Odzienas filiālē. Tāpat paredzēta apkures sistēmas pārbūve Sociālā dienesta ēkā, ielu apgaismojuma pārbūve, datoru iegāde izglītības iestādēm. Aizņēmumi tiks ņemti arī Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanai.

Pašvaldība turpina apzināt un izvērtēt, kurām ielām un ceļu posmiem šogad nepieciešama sakārtošana un remontdarbi.

Speciālā budžeta līdzekļi tiks izlietoti ceļu uzturēšanai, bīstamu koku zāģēšanai, šķiroto atkritumu izvešanai.