Pļaviņu novada pašvaldība nodrošinās ceļu tīrīšanu līdz mazaizsargāto iedzīvotāju mājām

Rīga, 8.janv., LETA. 2019.gada pašvaldības budžetā tiks paredzēti līdzekļi ceļu tīrīšanai līdz mazaizsargāto novada iedzīvotāju mājām, lēmusi Pļaviņu novada dome.

Pašvaldība tīrīs ceļus posmā no pašvaldības ceļa līdz mājām ziemas periodā pirmās un otrās grupas invalīdiem, vientuļajiem pensionāriem, daudzbērnu ģimenēm, trūcīgām un maznodrošinātām personām. Atsevišķos gadījumos, izvērtējot nepieciešamību, ceļa tīrīšanu var paredzēt arī uz citiem, piemēram, tūrisma vai apskates objektiem.

Tīrāmo ceļu sarakstu domes vadība gatavos sadarbībā ar pagastu pārvalžu vadītājām. Savukārt līdzekļi pašvaldības iniciatīvai tiks paredzēti 2019.gada budžetā.

Lēmums pieņemts, ņemot vērā likuma "Par pašvaldībām" pantu, kas nosaka, ka viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību.