Pļaviņu novada pašvaldība aicina piedalīties Lielajā Talkā

Foto: Aizkraukle24.lv

Šī gada Lielā Talka notiks 23.aprīlī, un par tās vadmotīvu izvēlēts sauklis "Latvijai BŪT zaļai!". Pļaviņu novada iedzīvotājus aicina piedalīties.

Kā pilsētas informācijas portāls Aizkraukle24.lv uzzināja Pļaviņu novada pašvaldībā, Lielās Talkas koordinators Pļaviņu novadā ir pašvaldības izpilddirektora vietnieks Raimonds Spēks (65134837, 26433199, raimonds.speks@plavinas.lv), ar kuru jāsazinās, lai saņemtu bezmaksas atkritumu maisus, kā arī uzzinātu, kur pēc talkas tie jāatstāj, ja darbus veic pašvaldības vai valsts īpašumā.

Tāpat kā pērn, arī šogad iedzīvotāji var pieteikt paši savas talkas vietas vai pievienoties ci-tiem talciniekiem. Mācību iestāžu pārstāvji un pašvaldības darbinieki dažādās vietās talkos jau 22.aprīlī. Novada domes deputāti izteikuši vēlmi doties palīgā nojaukt vecās nojumes pirmsskolas izglītības iestādes "Bērziņš" rotaļu laukumā.

Pļaviņu novadā talkas paredzētas:
* 22.aprīlī no plkst.9.00 Rīteru kapos Klintaines pagastā,
* 22.aprīlī no plkst.9.00 Kriškalnu kalnā Aiviekstes pagastā. 23.aprīlī par talkas norisi sazināties ar pa­gasta pārvaldes vadītāju Giedri Zvirgzdiņu (27826151),
* 22.aprīlī no plkst.9.00 pie Ausekļa ozola Vietalvas pagastā,
* 23.aprīlī no plkst.10.00 estrādē "Vesetas līcis",
* 23.aprīlī no plkst.10.00 Vietal­vas stadionā.

"Lielās Talkas organizatoru un pašvaldības atbalsts šogad būs tikai, lai sakoptu valstij vai pašvaldībai piederošās teritorijas, bet ne privātās. Jau iepriekš esam daudz paveikuši, un lieli piegružojumi nav novēroti, tāpēc aicinām iedzīvotājus izteikt ierosinājumus, ko šogad varētu jaunu izveidot – atpūtas vietu vai apstādījumus. Idejas vēlams paziņot laikus, lai plānotu darbus," informē Raimonds Spēks.

Pērn Pļaviņu pašvaldība palīdzēja iedzīvotājiem atbrīvoties no nevajadzīgā šifera, bet šogad bez maksas varēs nodot vecās mēbeles. Tās var nogādāt vairākās vietās:
* Pļaviņās Rīgas ielas katlu mājas teritorija un Katlu ielā (pie katlu mājas līdzās Raiņa ielai),
* Vietalvā pie pagasta katlu mājas,
* Klintainē par iespējamo vietu sazināties ar pagasta pārvaldes vadītāju Ligitu Arnīti (65120920, 29422455).

Šī akcija spēkā no 11. līdz 21.aprīlim. Vēlāk atvestās mēbeles nepieņems.