Kāpēc cilvēki ir labāki tulkotāji par tulkošanas rīkiem

Tulkošana ir svarīga saziņas sastāvdaļa, lai savā starpā varētu saprasties uzņēmumi, viņu klienti, organizācijas un valstis. Lai veiktu tulkošanu, cilvēki visbiežāk vēršas tulkošanas birojā vai paši meklē tulkotāju. Tomēr pēdējā laikā novērots, ka aizvien populārāka kļūst mašīntulkošana. Mašīntulkošana ir automātiska tulkošana, ko veic datorsistēmas. Piemēram, lai iegūtu izpratni par tekstu, to iespējams iekopēt Tildes vai Google tulkotājā. 

Mašīntulkošanas programmas attīstās, tās zina aizvien vairāk vārdu un to skaidrojumus. Iesaistot mākslīgo intelektu, tās var sasniegt gana labu tulkošanas līmeni. Uzņēmumi, kuri attīsta mašīntulkošanas programmas un tehnoloģijas, cenšas automatizēt tulkošanas procesu. Taču tas nenozīmē, ka tulkotāji-cilvēki, kā arī tulkošanas biroju pakalpojumi vairs nebūs aktuāli.

Lai gan tai ir ātruma priekšrocība, mašīntulkošana nekad nevarēs pilnībā aizstāt cilvēka veiktu tulkojumu, jo tā nebūs tik precīza un efektīva – iemeslus un skaidrojumu lasiet šajā rakstā!

Kultūru pārtulkot spēj tikai cilvēks
Viena no jomām, ko programma vai tehnoloģija nespēj līdz galam izprast, ir kultūra. Katrai kultūrai ir sava specifika un iezīmes, kuras ir jāņem vērā, izvēloties vārdus tulkojumā. Tulkošanas programmas nesaprot slengu, frazeoloģismus, kā arī ne vienmēr uztver īpašvārdus.
Piemēram, ja nepieciešams veikt runāta teksta transkripciju, mašīntulkošanas rīks var nesaprast un neuztver akcentu, dialektu, neskaidri izrunātus vārdus, taču cilvēks tos spēs saprast un uztvert, ņemot vērā kontekstu. Mašīntulkošanas programma uztvers tikai tiešu, nepārnestu vārda nozīmi.


Vārdu nozīmes un konteksts
Valodā ir vārdi ar vairākām nozīmēm, un tā var būt liela problēma mašīntulkošanā, jo nozīme ir piesaistīta kontekstam. Piemēram, zāle latviešu valodā var būt telpa vai augs. Kā programmai izlemt, kuru nozīmi vārdam piešķirt? Cilvēkam-tulkotājam ir vienkārši saglabāt teksta loģiku, savukārt tehnoloģijas tulkotā tekstā var būt neloģiskas un nesaprotamas kļūdas.

Katrā valodā nemitīgi rodas jaunas konstrukcijas un frāzes, kuras mēs izmantojam runājot un rakstot. Tādas, kas iepriekš nav pastāvējušas, unikālas un radošas. Mašīntulkošanas rīki nespēj izsekot līdzi visiem valodas jaunumiem. Tāpēc šie rīki nemitīgi jāpapildina ar jauniem teksta korpusiem, tiem ir nemitīgi jāmāca jaunas frāzes un vārdi.

Tulkotāji spēj aptvert un saprast valodas attīstības nianses ātrāk, šajā ziņā tehnoloģija ir lēnāka par cilvēku. 

Teksta stils
Katram tekstam ir savs stils un intonācija – tas var būt dzejisks, smieklīgs, uzbrūkošs. Stilu un intonāciju spēj nolasīt cilvēks, bet tehnoloģija to palaiž garām nepamanītu. Vēl svarīgāk ir, lai šis pats stils būtu pārnests tulkojumā. Mašīntulkošanas rīks to nespēs paveikt, taču tulkotājs spēs pārnest arī smalkākās teksta nianses.

Visticamāk, mašīntulkošanas tehnoloģijas nekad nevarēs tulkot daiļliteratūru, kur ir īpaši svarīgi saglabāt sākotnējā teksta māksliniecisko bagātību. Tehnoloģija varēs veikt tikai vienkāršotu tulkojumu, kuru varēs lasīt kā lietišķa stila tekstu, nevis daiļdarbu.

Mašīntulkošana kā tulkotāja palīgs
Tas, ko tulkotāji var darīt un jau dara, ir pārvērst mašīntulkošanu par savu palīgu tekstos, kuri ir rutīniskas dabas, ar daudziem atkārtojumiem un viennozīmīgā, lietišķā valodā. Piemēram, zāļu apraksti vai produktu etiķetes, kā arī dažu oficiālu dokumentu veidi. Tādējādi tehnoloģijas darbojas tulkotāju labā un palīdz viņu darbā. Paši tulkotāji un tulkošanas biroji drīzāk priecājas par mašīntulkošanas tehnoloģiju attīstību, nevis uztraucas, ka tās aizstās cilvēka darbu. Programmu veiktajiem tulkojumiem ir vajadzīga rediģēšana un korektūra, tie nav pabeigti. 

Ja ir nepieciešams tulkojums valodā, kuru nepārvaldāt, ir grūti pārbaudīt, vai tulkojums ir veikts kvalitatīvi. Šeit talkā var nākt uzticams tulkošanas birojs, piemēram, Tulkot.lv, kas nodrošina tulkotā teksta kvalitāti, kā arī speciālistus, kuri ir pieredzējuši savā jomā. 

Lai tehnoloģiju attīstība veicina arī jūsu dzīves un uzņēmējdarbības izaugsmi!