Jaunjelgavas novada dome apstrīd noteikumus par minimālo skolēnu skaitu 10.klasē

Aizkraukle24.lv
Aizkraukle24.lv

Jaunjelgavas novada domes deputāti ārkārtas domes sēdē šonedēļ lēma apstiprināt un iesniegt Satversmes tiesā pieteikumu, apstrīdot noteikumus par minimālo skolēnu skaitu 10.klasē, aģentūra LETA uzzināja domē.

Visi desmit klātesošie deputāti lēmuši, ka noteikumi aizskar Jaunjelgavas pašvaldības tiesības un intereses. Dome uzskata, ka Ministru kabineta noteikumu "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" punkti par minimāli nepieciešamo skolēnu skaitu ir pretrunā ar Satversmē noteiktajam tiesībām uz izglītību un uz valsts nodrošināto bezmaksas pamatizglītību un vidējo izglītību. Tāpat dome norāda uz pretrunām ar citiem Satversmes pantiem.

Tāpēc dome lūgs Satversmes tiesu atzīt minēto Ministru kabineta noteikumu 12.1.1. un 60.punktu par spēkā neesošiem no to izdošanas brīža. Punkti nosaka, ka novada izglītības iestādē izglītojamo skaits 10.klasē ir ne mazāks par 12 vai kopējais izglītojamo skaits 10.-12.klasē ir ne mazāks par 32, savukārt 2016./2017. un 2017./2018.mācību gadā, uzņemot izglītojamos 10.klasē, novada izglītības iestāde ievēro nosacījumu, ka kopējais izglītojamo skaits 10.klasē ir ne mazāks par desmit vai kopējais izglītojamo skaits 10.-12.klasē ir ne mazāks par 27.

Jau ziņots, ka Jaunjelgavas novada dome 11.maija ārkārtas sēdē lēma par finansējuma piešķiršanu juridiskajai palīdzībai, kas nepieciešama, lai sagatavotu pieteikumu Satversmes tiesai, apstrīdot valdības 2015.gada 13.oktobrī apstiprinātos noteikumus, kas paredz arī minimālo skolēnu skaitu 10.klases atvēršanai vidusskolā, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā.

Juridiskajam atbalstam plānots tērēt līdz 3900 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, liecina domes sēdes protokols.

Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks (V) aģentūrai LETA pastāstīja, ka lēmums par noteikumu apstrīdēšanu pieņemts jau februārī, taču pieteikums vēl nav iesniegts, jo neizdevās atrast domubiedrus.

Novada pašvaldība nav apmierināta ar Ministru kabineta noteikto, ka divos nākamajos mācību gados, uzņemot izglītojamos 10.klasēs vispārējās vidējās izglītības programmās klātienes izglītības ieguves formā vai attiecīgi neklātienes izglītības ieguves formā, izglītības iestāde novadā klasi varēs atvērt ar ne mazāk kā 10 izglītojamajiem 10.klasē vai 27 skolēniem vidusskolas posmā. Paredzētais 12 skolēnu minimums vienā klasē vai 32 skolēni vidusskolas posmā tiks sasniegts 2018./2019.mācību gadā.

Libeks uzskata, ka noteikumi ierobežo Jaunjelgavas domes likumos noteiktās tiesības un uzdevumus nodrošināt iedzīvotājiem vidējo izglītību. "Mūsu novada ģeogrāfiskā situācija nosaka to, ka ļoti liela daļa vidusskolēnu izvēlas mācīties citos novados, lielākoties Aizkrauklē. Jaunjelgavas vidusskola ir vienīgā vidusskolas novadā, un jaunie noteikumi būtība neļauj atvērt mums vidusskolas klases, ierobežojot pašvaldības funkciju realizēšanu. Sanāk, ka tie, kas auguši mazpilsētā, nevarēs iegūt vidējo izglītību savā pilsētā," pauda Libeks, piebilstot, ka vidusskolā mācās apmēram 200 skolēnu.