Aizkraukles novada pašvaldības budžeta deficīts sasniegs 2%

Jelgava, 13.febr., LETA. Aizkraukles novada pašvaldības 2018.gada budžeta deficīts apstiprināts 2% apmērā, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā.

Budžeta ieņēmumos pašvaldība ieplānojusi 9 106 447 eiro, bet izdevumi ir par 157 283 eiro jeb 2% lielāki, sasniedzot 9 263 730 eiro.

Vairāk nekā puse izdevumu nepieciešami izglītības jomai, kurai atvēlēti 5 058 900 eiro.

Novada administrācijas, pagasta pārvaldes, deputātu un citu valdības dienestu uzturēšanai pašvaldība atvēlējusi 1 062 797 eiro, bet 21 922 eiro novirzīti viena pašvaldības policijas darbinieka un viena glābšanas dienesta uz ūdeņiem organizatora darba nodrošināšanai. Sabiedrisko attiecību veidošanai, pašvaldības informatīvā izdevuma "Domes Avīze" izdošanai, kā arī pašvaldības reprezentatīvajiem izdevumiem paredzēti 13 584 eiro.

Ievērojama summa ieplānota arī sociālajai aizsardzībai - 1 056 499 eiro -, tostarp 612 224 eiro tiks tērēti palīdzībai mazturīgiem iedzīvotājiem.

Apstiprinot budžetu, pašvaldība paredzējusi arī vairākus aizņēmumus, kas kopsummā sasniegs 3 302 228 eiro. Līdzekļi paredzēti esošās rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras sakārtošanai Dārza un Rūpniecības ielu rajonā, uzlabojot to atbilstību ražošanas uzņēmumu attīstības vajadzībām, tāpat līdzīgs projekts tiks īstenots arī Jaunceltnes un Gaismas ielu teritorijā. Aizņēmuma līdzekļi tiks izlietoti arī piebūves būvniecībai Aizkraukles novada vidusskolas ēkai Draudzības krastmalā un Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja ekspozīcijas izveidei Aizkraukles pagasta kultūras namā un ēkas pielāgošanai muzeja izveidei.